Metsähistorian Seura palkitsee ansioplaketilla ansioituneita jäseniään

Vuonna 2020 Metsähistorian Seura myönsi ansioplaketin professori Jorma Ahvenaiselle ja KTM Helkamari Knaapille. Seuran ansioplaketti annettiin kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi.

Jorma Ahvenainen väitteli tohtoriksi vuonna 1963. Hän toimi useissa tehtävissä Jyväskylän yliopiston historian laitoksella, muun muassa apulaisprofessorina ja dosenttina. Vuodet 1990–1995 hän oli Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori ja humanistisen tiedekunnan dekaani. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluivat talouselämä, maan eri osien vaiheet ja useiden liikeyritysten ja teollisuuslaitosten toiminta. Ahvenaisen kirjallinen tuotantonsa käsittää noin 30 teosta. Hän on kirjoittanut muun muassa Suomen sahateollisuuden, Enso-Gutzeit Oy:n, Kymin Osakeyhtiön ja sen englantilaisen tytäryhtiön Star Paper Ltd:n sekä Kankaan paperitehtaan historiat.

Helkamari Knaapi on toiminut Metsähistorian Seuran hallituksessa vuodet 2008–2017. Suomen Metsämuseo Lusto on maamme merkittävin julkinen metsähistorian toimija ja seuran yhteistyötaho. Helkamari Knaapi tuli Luston palvelukseen vuonna 2005, jolloin yhteistyö hänen kanssaan alkoi. Vuodesta 2008 alkaen hän toimi Luston toimitusjohtajana, jossa tehtävässä hän toimi vuoteen 2017.

 

Vuonna 2015 Seura myönsi ansioplaketin lehdistöneuvos Pekka Kivelälle, joka on tehnyt yli neljän vuosikymmenen mittaisen uran metsäalalla organisaatio- ja yhteisöviestinnän tiennäyttäjänä.

Pekka Kivelälle myönnettiin ansioplaketti. Kuva: Markku Rauhalahti

Vuonna 2013 Metsänhistorian Seura myönsi kaksi ansioplakettia. Ansioplaketin saivat Pälkäneen Luopioisissa sijaitsevan Vanhan Savotan yrittäjäpariskunta Sari Kekki ja Jouko Vilkman sekä keskipohjalaisen Alnus ry:n sihteerinä ja puheenjohtajana ansioitunut metsätalousinsinööri Tapio Salmela.

Tapio Salmelaa onnittelemassa Seuran sihteeri Leena Paaskoski ja puheenjohtaja Tapani Tasanen. Kuva: Markku Rauhalahti.

Vuosikokouksessaan 24.3.2011 Metsähistorian seura jakoi kaksi ansioplakettia kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketin saivat filosofian maisteri Pekka Virtanen ja professori Matti Kärkkäinen.

Ansioplakettien saajat v. 2011 Pekka Virtanen (vas.) ja Matti Kärkkäinen.
Ansioplakettien saajat v. 2011 Pekka Virtanen (vas.) ja Matti Kärkkäinen.

Vuosikokouksessaan 25.3.2010 Metsähistorian Seura jakoi kaksi ansioplakettia kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketin saivat dosentti FT Sulevi Riukulehto Kuortaneelta sekä HuK Luston näyttely- ja projektipäällikkö Pekka Lehonkoski Punkaharjulta.

Ansioplaketin saivat  vuonna 2010 Sulevi Riukulehto (vas.) ...
Ansioplaketin saivat  vuonna 2010 Sulevi Riukulehto (vas.) ...

...ja Pekka Lehonkoski
...ja Pekka Lehonkoski

Metsähistorian Seura ry jakoi vuosikokouksessaan 1.4.2009 kolme ansioplakettia kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketin saivat metsätalousinsinööri Pekka Eini, metsätalousneuvos Risto Hyvärinen ja emeritusprofessori Matti Palo.

Ansioplaketit 2009 Pekka Eini, Matti Palo ja Risto Hyvärinen
Ansioplaketit 2009 Pekka Eini, Matti Palo ja Risto Hyvärinen

Vuosikokouksessaan 2.4.2008 Metsähistorian Seura jakoi kaksi ansioplakettia kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketin saivat ylimetsänhoitaja Veijo Tidenberg ja metsänhoitaja Heikki Lindroos.

Ansioplaketit 2008 Heikki Lindroos ja Veijo Tidenberg
Ansioplaketit 2008 Heikki Lindroos ja Veijo Tidenberg

Vuosikokouksessaan 11.4.2007 Metsähistorian Seura jakoi kolme ansioplakettia kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta seuran tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketin saivat metsänhoitaja Esko Pakkanen metsä- ja uittohistoriaa koskevasta mittavasta kirjallisesta tuotannosta sekä Pielisen Karjalan tukkilaisperinne ry ja Pirkka-Hämeen Jätkäperinne ry metsä- ja uittoperinteen vaalimisesta ja vanhojen työmenetelmien käytännönläheisestä esittämisestä työnäytöksin ja näyttelyin.

Ansioplakett 2007 (Olli Lehto ja Heimo Tuomarla (Pirkka-Hämeen Jätkäperinne), Jaakko Saaristo (Pielisen Karjalan tukkilaisperinne) ja Esko Pakkanen
Ansioplakett 2007 (Olli Lehto ja Heimo Tuomarla (Pirkka-Hämeen Jätkäperinne), Jaakko Saaristo (Pielisen Karjalan tukkilaisperinne) ja Esko Pakkanen

Seura luovutti ensimmäiset visakoivuiset ansioplaketit 10-vuotiskokokouksessaan 7.12.2004. Ansioplaketin saivat FT Hanna Snellman, metsänhoitaja Arvi A. Koivisto, Metsämiesten Säätiö ja Lusto – Suomen metsämuseo.

Ansioplaketit 2004 (Arvi A. Koivisto, Hanna Snellman, Risto Hyvärinen ja Pentti Roiko-Jokela (Metsämiesten säätiö) sekä Timo Kukko (Lusto)
Ansioplaketit 2004 (Arvi A. Koivisto, Hanna Snellman, Risto Hyvärinen ja Pentti Roiko-Jokela (Metsämiesten säätiö) sekä Timo Kukko (Lusto)

Kuvat: Markku Rauhalahti