Hallinto

Metsähistorian Seuran käytännön toiminnasta vastaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 6−8 jäsentä.

Seuran toiminta perustuu jäsenten talkootyöhön ja hankekohtaisiin erillisrahoituksiin. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksu- ja jäsentilaisuuksien tuotoilla ja erilaisilla apurahoilla ja toiminta-avustuksilla. Opintomatkojen ja muiden jäsentilaisuuksien kulut katetaan osallistumismaksuilla ja eri yhteistyöorganisaatioilta saaduilla avustuksilla. Taloushallinnon hoitaa Tapio Kamppila (Keinumäentie 15, 17200 Vääksy).

Seuran uusin toimintasuunnitelma ja toimintakertomus ovat luettavissa vuoden ensimmäisessä Susikossa.

Kuva: Markku Rauhalahti
Vuosikokous 2015 (kuva: Markku Rauhalahti)