Tutkimus

Tutkimushankkeet

Puukauppamuistoja –tallennushanke 2011–2012
Metsähistorian Seura toteutti yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa Puukauppamuistoja -tallennushankkeen vuosina 2011−2012.  Hankkeessa koottiin puukauppaan liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita. Hanke sai taloudellista tukea Metsämiesten Säätiöltä ja Teollisuuden Metsänhoitajilta.

Metsäammattilaiset metsätalouden murroksessa 1999–2002
Metsähistorian Seura toteutti yhteistyössä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen kansatieteen oppiaineen ja Luston kanssa vuosina 1999−2002.

Metsähistorian arkistolähteitä Suomessa 1996−1999
Metsähistorian Seuran organisoimassa hankkeessa koottiin viitetiedot eri arkistoissa olevista metsähistorian aineistoista. Tiedot on löydettävissä julkaisusta Metsähistorian arkistolähteitä Suomessa (2001, toim. Katri Kaunisto).