Talven selän taittajaiset 2017

Metsähistorian Seuran perinteiset Talven selän taitta­jaiset pidetään perjantaina 3.2.2017 klo 14-16 Tieteiden talossa Kirkkokatu 6:ssa (sali 312).

Tilaisuudessa tarkastellaan ja keskustellaan suomalaisen kehitysavun pitkästä kaaresta aina 1960-luvul­ta alkaen nykypäivään. Tavoitteena on kolmen esityksen kautta saada selvyyttä siitä, mihin on pyritty, mitä on tehty ja millaisia vaikutuksia avulla on ollut. Asiasta tulevat alustamaan Vesa Kaarakka, Markku Aho, Thomas Selänniemi ja Pekka.T.Rajala, joilla kaikilla on käytännön kokemusta kehitysaputyöstä – kullakin omasta perspektiivistään.

 Esitykset:

 1. Vesa Kaarakka ja Markku Aho: Metsäkehitysavun  päälinjat - tavoitteet ja tekemiset 1960-luvulta nykypäivään
 2. Thomas Selänniemi: Kenttätyön arki - onnistuttiinko edistämään kestävää metsätaloutta ja poistamaan köyhyyttä
 3. Pekka Rajala: Enson pitkä loikka kehitysapuprojekteista globaaliksi toimijaksi

Vesa Kaarakka on Ulkoasianministeriön pitkäaikainen kehityspolitiikan metsäneuvonantaja, joka on luotsannut niin maamme metsäavun päälinjoja kuin mm. Namibian metsäprojektiakin. Markku Aho toimi ennen eläkkeelle siirtymistään pitkään ulkoasianministeriössä mitä erilaisimmissa tehtävissä; tutuksi ovat tulleet niin Finnidan tehtävät Afrikassa kuin maamme kehitysavun pyrkimykset kansainvälisillä foorumeillakin. Thomas Selänniemi on Indufor Oy:n metsäasiantuntija, jolla on vankka kokemus ruohonjuurityöstä itä-Afrikan maista. Thomas kertoo, miten tarve lisätä avun vaikuttavuutta ja hyödyntää uutta teknologiaa on vaikuttanut mm. tapaan tehdä metsäinventointeja, ihmisten osallistamista ja koulutusta. Nykyään myös yksityissektorin edistäminen on yksi painopisteistä eli miten voidaan vauhdittaa niin farmareiden kuin pienten ja keskisuurten yritystenkin toimintaa. Pekka T. Rajala tulee arvioimaan asioita Stora Enson näkökulmasta, miten Enso Gutzeitin aikaan asetettu visio plantaasimetsien perustamisesta toteutuikaan. Pitkä on ollut yhtiön tie Indonesian, Sudanin ja Kenian taimitarha-, metsitys-ja tutkimushankkeista Kiinan ja Latinalaisen Amerikan puupelloille ja jalostusbisnekseen.

Maailman muuttuessa avun tavoitteet ovat eittämättä muuttuneet moneen kertaan, keinovalikoimasta pu­humattakaan. Talven selän taittajaisissa onkin mielen­kiintoista arvioida ja summata sitä, mitä suomalaiset metsämiehet ja -naiset oikein maailman metsissä ovat tehneet ja millainen jalanjälki tekemisistä on kohde­maihin jäänyt. Tekevälle aina sattuu ja jälkianalyysissa on aina syytä katsoa niin menestyksiä kuin epäonnis­tumisiakin. Kehitysavussa tavoitteet ja tekemiset ovat aina muuttuneet sen mukaan, mitä pyrkimyksiä kul­loinkin vallassa olleilla poliittisilla päättäjillä on ollut niin koti- Suomessa kuin kumppanimaissakin.

 

Esitysmateriaaleja:

PDF iconGlobal Forest Goals 2017-2030.pdf

PDF iconUNSPF 2017-2030.pdf

PDF iconSuomen metsäalan kehitysyhteistyötä yli 60 vuotta.pdf

PDF iconKehitysyhteistyö kentällä 1989-2017.pdf

PDF iconEnson pitkä loikka kehitysapuprojekteista globaaliksi toimijaksi.pdf