Hallitus

Metsähistorian Seuran hallitus (2018-2019)

Puheenjohtaja Antti Koskimäki ja varapuheenjohtaja Pekka T. Rajala

Hallituksen jäsenet: Pirkko Kivinen, Kari Mielikäinen, Jukka Nerg, Jaakko Niemistö, Heikki Roiko-Jokela, Anna-Leena Simula ja Pekka Äänismaa

Seuran sihteeri: Tapio Kamppila