Susikon kirjoitusohje

Susikossa julkaistavat tekstit

Kirjoittajia pyydetään noudattamaan seuraavia kirjoitusohjeita.

Teksti

 • kirjoita teksti tekstinkäsittelyohjelmalla, mieluiten fontilla Arial 12, riviväli 1
 • nimeä tekstitiedostosi juttusi otsikolla, esim. Osaran_aukeilla
 • aloita artikkelin teksti vasemmasta reunasta ilman sisennystä ja tasaa tekstistä vain vasen reuna
 • käytä pakollista rivinvaihtoa vain kappaleiden lopussa
 • älä käytä tavutusta
 • älä käytä lihavointia, alleviivauksia äläkä kursiivia
 • kirjoita kaikki otsikot tekstin kanssa samaan kokoon (Arial 12), älä kirjoita otsikoita isoin kirjaimin
 • erota otsikot ja tekstikappaleet toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä, älä sisennä
 • käytä kahden numeron välissä (esim. sivunumerot ja vuosiluvut) pitkää viivaa (näppäin: Ctrl ja laskimen miinusmerkki). Esim. Ahtiainen & Tervonen 1992, 319–322 tai 1940–1950 (kuitenkin 1940- ja 1950-luvulla, huomaa lyhyet viivat)
 • kirjoita tekstin loppuun nimesi, älä laita päiväyksiä ym. merkintöjä, joita et halua lopulliseen tekstiin
 • mikäli haluat nimesi yhteyteen sähköpostiosoitteesi, merkitse se laittamalla @-merkin sijaan (at) ja mikäli haluat ilmoittaa puhelinnumerosi, merkitse se muotoon "p. 040 1234567"
 • kirjoittaja vastaa siitä, että tekstin verkkojulkaisuoikeudet ovat kunnossa

Kuvat

 • lähetä resoluutioltaan julkaisukelpoiset kuvat mieluiten samassa sähköpostiviestissä tekstin kanssa (kuvan pitempi sivu min. 600 px)
 • kirjoittaja vastaa siitä, että kuvien verkkojulkaisuoikeudet ovat kunnossa
 • nimeä kuvatiedostot juoksevin numeroin (Kuva1, Kuva2) siihen järjestykseen kuin haluat ne tekstiin; mikäli haluat vaikuttaa kuvien täsmälliseen paikkaan tekstissä, kirjoita tekstikohtaan sulkeisiin kuvan numero, esim. Tänä jouluna (kuva 2) kuusi oli erityisen tuuhea.
 • kirjoita kuvatekstit erilliseksi tekstitiedostoksi ja merkitse jokaiseen kuvatekstiin kuvanumero, liitä kuviin myös lähdetieto ja/tai valokuvaajan nimi, nimeä kuvatekstitiedosto juttusi otsikolla ja kuvatekstit esim. Osaran_aukioilla_kuvatekstit

 

Lähetä teksti ja kuvat toimittajalle sähköpostin liitetiedostona uusimmassa Word-muodossa sovittuun päivämäärään mennessä: seura (at) metsahistoria.fi