Puukauppamuistoja-tallennushanke

Metsähistorian Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestivät 1.10.2011–30.4.2012 Puukauppamuistoja –tallennushankkeen, jossa kerättiin talteen puukauppaan liittyviä muistoja 1950-luvulta lähtien. Hankkeen tuloksena saatiin täydennystä Metsäkauppaperinteen suuressa keruukilpailussa 1970-luvun alussa koottuun muistitietoaineistoon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura vastaanottaa puukauppaan liittyviä kirjoituksia myös tallennushankkeen päättymisen jälkeen.

Tallennushankkeen tulokset

Muistoja lähetti hieman yli 100 kirjoittajaa, ja muistitietoaineistoa kertyi lähes 800 sivua. Muistoja saapui ympäri Suomea, ja sekä paikalliset että valtakunnalliset kehitykset ovat hyvin edustettuina. Muistitiedon lisäksi vastaajat lähettivät erilaisia dokumentteja kuten kauppakirjoja ja valokuvia. Saapuneet muistot muodostavat kattavan kokonaiskuvan puukaupan kehityksestä Suomessa. Tallennushankkeen ohjausryhmä palkitsi parhaat kirjoitukset 8.11.2012 Metsäpäivien yhteydessä.

Saatujen kirjoitusten pohjalta laaditaan teos, jossa kuvataan puukaupan kulkua ja siinä tapahtuneita muutoksia.

Lue tästä tarkemmat ohjeet tallennushankkeeseen osallistumisesta.
false

Hankkeen vastuuhenkilöt olivat

  • Juha Nirkko, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto
  • Jaana Laine, Metsähistorian Seura

Tallennushankkeessa saatujen kirjoitusten perusteella kirjoitettua teosta Puukauppamuistoja (Jaana Laine ja Joona Nikinmaa) myy Tiedekirja, http://www.tiedekirja.fi/default/puukauppamuistoja.html.