Laitoksille ja tiedekunnille

PRO GRADU -PALKINTO / METSÄHISTORIA

Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen.

Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2022 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu -työstä. Palkinto jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2023. Seuran yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry.

Pro gradu -palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen. Vuonna 2023 jaettavan palkinnon suuruus on 500 euroa. Palkinnon saajan on mahdollista laatia pro gradu -työn pohjalta artikkeli Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston vertaisarvioitu julkaisu, tai Metsähistorian Seuran jäsentiedote Susikkoon.

Metsähistorian Seura pyytää yliopistojen metsähistoriaan liittyviä pro gradu -töitä ohjanneita professoreita tekemään perusteltuja ehdotuksia vuonna 2023 jaettavan pro gradu -palkinnon saajaksi.

Palkinnon myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
- ansiokas tutkimus
- tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
- perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn lähdeaineistoon
- osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
- on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu.

Ehdotukset pro gradu -palkinnon saajaksi voivat perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää pro gradu -työn tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.
Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen 'seura [at] metsahistoria.fi' - 1.3.2023 mennessä.

Yhteistyöterveisin

Heikki Roiko-Jokela         Kari Mielikäinen
Puheenjohtaja               Varapuheenjohtaja