Ammattikorkeakoulujen metsäopetusyksiköille

OPINNÄYTETYÖ-PALKINTO
/ METSÄHISTORIA JA METSÄPERINNE

Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen.

Metsähistorian Seura myöntää opinnäytetyö-palkinnon kalenterivuoden 2022 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2022. Seuran yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on METO - Metsäalan asiantuntijat ry.

Opinnäytetyö-palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen. Vuonna 2023 jaettavan palkinnon suuruus on 500 euroa. Palkinnon saajan on mahdollista laatia opinnäytetyön pohjalta artikkeli Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston julkaisu, tai Metsähistorian Seuran jäsentiedote Susikkoon.

Metsähistorian Seura pyytää ammattikorkeakoulujen metsätalouden sekä metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmien metsähistoriaan ja -perinteeseen liittyviä opinnäytetöitä ohjanneita opettajia tekemään perusteltuja ehdotuksia vuonna 2023 jaettavan opinnäytetyö-palkinnon saajaksi.

Palkinnon myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
- ansiokas tutkimus
- tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
- perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn lähdeaineistoon
- osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
- on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

Ehdotukset opinnäytetyö-palkinnon saajaksi voivat perustua työstä annettuihin lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää opinnäytetyön tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.
Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen 'seura [at] metsahistoria.fi' - 1.3.2023 mennessä.

Yhteistyöterveisin

Heikki Roiko-Jokela         Kari Mielikäinen
Puheenjohtaja               Varapuheenjohtaja