Metsähistorian Seuran vuosikokous 26.3.2015 kello 13.00

Vuosikokous 26.3.2015 kello 13.00-14.30 Helsinki Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 5. krs, sali 505

Vuosikokousasiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätös, vuosikertomus (ohessa), toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen
6. Toimintasuunnitelma (ohessa), tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut
7. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot ja matkakulujen korvaus
8. Hallituksen jäsenmäärä
9. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
11. Muut asiat
- Metsähistorian Seuran opinnäytetyöpalkinnot
12. Kokouksen päättäminen