Talven selän taittajaiset 2018

Metsähistorian Seuran jo perinteeksi muodostuneet Talven selän taittajaiset ovat Tieteiden talossa Helsingis­sä (Kirkkokatu 6, sali 309) perjantaina 2.2.2018 alkaen kello 14.00. Tilaisuudessa tarkastellaan monipuolisesti suomalaista metsää sota-ajoista selviämisen sekä sodankäynnin kannalta. Kahvi­tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumiset 26.1.2018 mennessä sähköpostitse:

seura@metsahistoria.fi

Suomen talouselämä oli erityisen kovilla viime sotien aikana sekä sotien jälkeen, kun maa jälleenrakennet­tiin sekä sotakorvaukset maksettiin. Metsillä oli tässä tilanteessa suuri merkitys ja hakkuiden ylläpitämiseksi jouduttiin moniin erityistoimiin. Tästä antaa selostuk­sen aiheesta useita kirjoja kirjoittanut MML Heikki Lindroos.

Metsät ja metsämaasto ovat tarjonneet vuosisadat mo­nia etuja aluettaan puolustaneille suomalaississeille ja joukko-osastoille. Tätä näkökulmaa valottaa metsäta­lousneuvos, metsänhoitaja, sotakirjailija Pekka-Juhani Kuitto. Metsäammattilaisilla oli merkittävä rooli myös etulinjan sotureina viime sodissamme, mistä saadaan valaistusta.

Suomalaiset joutuivat käymään viime sotia vuosikau­det. Onkohan missään joukossa tehty puhdetöitä sel­laisia määriä tai ollenkaan? Puhdetyöt ovat kauniita esineitä, mutta niiden tekemisellä oli merkittävä rooli sekä armeijan että kotirintaman mielialojen ylläpidos­sa. Tätä valottaa eversti evp Pertti Suominen, sotahis­torian harrastaja ja veteraaniperinteen asiantuntija.

Tilaisuuden yhteyteen järjestetään pienimuotoinen näyttely puusta tehdyistä, valioluokan puhdetöistä.