Sukupolvemme suuret tarinat -kirja

Perusta yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle luotiin 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alkupuolen ylipolitisoituneina vuosina, jolloin ideologiat ottivat välillä rajustikin mittaa toisistaan.

Mutta yhteiskuntaa leimasi eteen päin menemisen henki. Esko Aho toteaakin teoksen päättävässä yhteenvedossaan: Taisimme syntyä kreivin aikaan!

Metsätaloutta koskevasta luvusta lyhyt kuvaus:

Hannu Valtanen: ”Metsäsektori – viennin veturista suojelun syövereihin”

Vuonna 1948 syntynyt kirjoittaja, kaupallinen metsänhoitaja, on toiminut muun muassa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajana, Metsätehon toimitusjohtajana, MTK:n metsäjohtajana ja ensimmäisenä Suomen metsädiplomaattina Bonnissa sekä useissa luottamustehtävissä metsäalan organisaatioissa.

Hänen työuransa alussa metsätalous ja -teollisuus olivat säännöiltään hyvin kansallinen toimiala, vaikka tulot tulivatkin viennistä. Kaikki muuttui nopeasti: kilpailulait hajottivat vientikartellit, kansainvälinen ympäristökeskustelu alkoi muokata metsänhoitoa ja metsälakeja, teollisuus konsolidoitui globaalisti toimiviksi suuryrityksiksi, puukaupan hintaneuvottelujärjestelmistä luovuttiin, puumarkkina kansainvälistyi ja sertifioinnista muodostui oleellinen osa metsätaloutta.

https://www.vaylakirjat.fi/product/esa-harmala-toim-sukupolvemme-suuret-tarinat-1950-lukulaiset-suomen-matkalla-avautuneeseen-maailmaan/