Talven selän taittajaiset 2023

Perinteinen Metsähistorian Seuran vuoden avaustapahtuma, Talven selän taittajaiset, pidetään Tieteiden talolla (Sali 505) keskiviikkona 22.2.2023 kello 13-15.

Tilaisuus koostuu esitelmästä, mahdollisista kysymyksistä ja lopun yleisestä keskustelusta. Tapahtuma- ja keskustelutilaisuudessa seuran puheenjohtaja Heikki Roiko-Jokela johtaa viime vuonna käynnistyneen tietokirjahankkeen "Reikäkorteista ruudun ääreen ja bittiavaruuteen" esittelyä.

Metsäalan tietohallinnon aineistoa jäsentelevä tutkijaryhmä (Jyväskylän yliopiston Santeri Aikio, Joni Markkanen ja Tapio Roiko-Jokela) esittelee tilaisuudessa näkemyksensä tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Esitelmöinnin ja siitä käydyn keskustelun pohjalta aloitetaan tutkimustyö. Tavoitteena on saattaa projekti valmiiksi 2025 aikana.

Suunnitellussa tutkimuksessa selvitetään, raportoidaan ja analysoidaan, kuinka tietotekniikka kehittyi informaatioteknologiaksi metsäsektorilla noin 50-vuoden aikajänteellä ja miten se vaikutti työn arkeen. Historian tutkimuksen kautta on mahdollista saada tutkittua tietoa metsäsektorin digitalisaatio kehityksestä, tehtyjen ratkaisuiden vaikutuksista ja havaita mahdollisia pidempi aikaisia kehityslinjoja. Nämä historian tutkimuksen elementit tuottavat pohjan, johon nykyhetken ratkaisuja voidaan peilata ja jonka muodostaman historiallisen taustan varaan voidaan perustaa tulevaisuus orientoituneet tutkimukset.

Hankkeessa kartoitetaan myös digitalisaation tulevaisuuden mahdollisuuksia metsäsektorilla. Suunniteltu tutkimus auttaa tätä kautta metsäsektorin nykyhetken toimintaa ja tulevan toimintaympäristön ennakointia.