Metsäkulttuuri ja metsäsuhde

Ohessa raportti vuosikokouksessakin kolmen esitelmän voimin käsitellystä aiheesta:

"Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdottaa metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista Kansallisessa metsästrategiassa. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, ja siksi ne herättävät voimakastakin julkista keskustelua. Kun puhutaan metsäkulttuurista, on kyse metsiin liittyvästä elävästä, aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista. Metsäkulttuuri tuleekin nähdä prosessina, joka elää ajassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa."

Tiedote: Metsäkulttuurista näkökulmaa halutaan vahvistaa metsäpolitiikassa